TOPLIST.cz s application/xhtml+xml

MyEgo.cz

home foto blogy mywindows.cz kontakt

TOPLIST.cz s application/xhtml+xml

Podobně jako NAVRCHOLU.cz skript pro měření návštěvnosti je nutné přepsat pro podporu application/xhtml+xml, u TOPLIST.cz je to to samé.

Výsledek byl testován a funguje v Opeře 7.60 TP4, Firefoxu 1.0 (application/xhtml+xml), a rovněž v MSIE 6.0 (text/html).

Zde je kód pro toplist.js:

// (c) Radek HULAN, http://hulan.cz/
// This work is licensed under the Creative Commons Attribution License. 
//
// TOPLIST.cz statistics that works under XHTML 1.1 served with
// MIME type application/xhtml+xml as well as text/html MIME type.
//
//
// Usage - place this in your XHTHML 1.1 code:
// <a id='toplist' title='64941'></a> 
// <script type='text/javascript' src='toplist.js'></script>
// <noscript> <div>
// <a href='http://www.toplist.cz/'>
// 	<img src='http://toplist.cz/count.asp?id=64941&amp;logo=bc' alt='TOPLIST.cz' />
// </a>
// </div> </noscript>
 
// helper functions
var isXHTML;
function createNewEle(ele){
	if(isXHTML) 
		return document.createElementNS('http://www.w3.org/1999/xhtml', ele);
	else 
		return document.createElement(ele);
};	
 
function toplist(){
	var ele=document.getElementById('toplist');
	if (!ele) return;
	isXHTML=/html\:/.test(document.getElementsByTagName('body')[0].nodeName);
	// toplist.cz id from title
	var id=parseInt(ele.getAttribute('title'));
	if (!id) alert('TITLE attribute does not contain your TOPLIST.cz ID!');
	var img=ele.getElementsByTagName('img');
	// set new A attributes
	ele.href='http://toplist.cz/stat/'+id;
	ele.setAttribute('title','TOPLIST.cz');
	// create IMG
	var img=ele.appendChild(createNewEle('img'));
	img.setAttribute('alt','TOPLIST.cz');
	img.setAttribute('style','width:88px;height:120px');
	img.setAttribute('src','http://toplist.cz/count.asp?id='+id
		+'&amp;logo=bc'
		+'&amp;http='+escape(document.referrer)
		+'&amp;wi='+escape(window.screen.width)
		+'&amp;he='+escape(window.screen.height)
		+'&amp;cd='+escape(window.screen.colorDepth)
		+'&amp;t='+escape(document.title));
}
toplist();

Použití skriptu:

Vložte tento kód do Vašeho XHTML:

<a id='toplist' title='64941'></a> 
<script type='text/javascript' src='toplist.js'></script>
<noscript> <div>
<a href='http://www.toplist.cz/'>
	<img src='http://toplist.cz/count.asp?id=64941&amp;logo=bc' alt='TOPLIST.cz' />
</a>
</div> </noscript>

Pochopitelně, číslo 64941 upravte na Vaše číslo počítadla. Kód je pochopitelně napsaný tak, že funguje i při vypnutém JavaScriptu.