Instalace sqlite.so na Fedora 7 (x64)

MyEgo.cz

home foto blogy mywindows.cz kontakt

Instalace sqlite.so na Fedora 7 (x64)

Linux 11.06.07

Přešel jsem (ve VMWare) na Fedora 7 x64. Protože se mi nechce neustále s každou novou verzí kompilovat Apache, PHP a MySQL, zkusil jsem použít kompletně binární x64 distribuci z DVD, a funguje velice dobře. Nastavení Apache je standardně v /etc/httpd, moduly PHP lze doplňovat v /etc/php.d.

Jediná věc, která mi chyběla je rozšíření mbstring a SQLite (tedy verze 2, instalovaná je jen verze 3 pomocí PDO).

Instalace mbstring je velice jednoduchá, existuje v repository:

yum install php-mbstring

Instalace SQLite je mírně složitější, je nutné ji zkompilovat ze zdroje například takto:

yum install php-devel
wget -q http://pecl.php.net/get/SQLite-1.0.3.tgz
tar zxvf SQLite-1.0.3.tgz
cd SQLite-1.0.3
phpize
./configure

Následně je nutné upravit následovně tři řádky v souboru sqlite.c:

#056 /* static unsigned char arg3_force_ref[] = {3, BYREF_NONE, BYREF_NONE, BYREF_FORCE }; */
#125 PHP_FE(sqlite_open, third_arg_force_ref)
#126 PHP_FE(sqlite_popen, third_arg_force_ref)

A poté je již možné vše zkompilovat a nainstalovat:

make
make install

Následně doplňte do /etc/php.d soubor sqlite.ini s následujícím obsahem:

extension=sqlite.so

A restartujte Apache, přítomno bude PDO_SQLite (v3) i SQLite (v2), včetně například funkce sqlite_escape_string():

/etc/init.d/httpd restart