Tipy pro úspěšnou reklamaci

MyEgo.cz

home foto blogy mywindows.cz kontakt

Tipy pro úspěšnou reklamaci

V následujícím článku se pokusím upozornit na některé právní předpisy, které jsou třeba pro ne všechny spotřebitele známé, přičemž tato neznalost je poté využívána prodávajícími právě v neprospěch spotřebitele.

Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník

§ 509

   (1) Oprávněný  má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v
   souvislosti  s  uplatněním  práva z odpovědnosti za vady. Toto právo je
   třeba  uplatnit  u  povinného  nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí
   doby, ve které je třeba vytknout vady; jinak právo zanikne.

Komentář: Velmi často opomíjené právo. V praxi realizovatelné tak, že pokud např. zboží zasíláte k reklamaci poštou, nárokujte po prodejci poštovné – doložitelné potvrzeným podacím lístkem.

Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník

§ 622

   (2)  Jde-li  o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc
   mohla  být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu
   věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu,
   jde-li  sice  o  vady  odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro
   opětovné  vyskytnutí  vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. 

Komentář: Odstavec podle kterého se vytvořila „zvyklost“ na možnost odstoupení od smlouvy po třetí stejné závadě popř. čtyřech různých. Důležitá rada – pokud reklamujete zboží pro třetí stejnou anebo čtvrtou různou závadu a požadujete odstoupení od smlouvy, uveďte tuto skutečnost již při podání reklamace. Příklad: Pokud reklamujete již potřetí nefunkční kontakt u mp3 přehrávače, je pro prodejce mnohem levnější kontakt potřetí vyměnit, než aby vám vyplatil kupní cenu třeba rok a půl starého přehrávače – což bývá v praxi často realizováno – ve chvíli, kdy je závada odstraněna, tak už nárok na odstoupení zaniká.

Zákon č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele:

 § 19

  (1)  S  výjimkou  případů,  kdy  je  k  provedení  opravy  určena  jiná
   osoba,^13)  je  prodávající  povinen  přijmout  reklamaci  v  kterékoli
   provozovně,  v  níž  je  přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment
   prodávaného  zboží  nebo  poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo
   místě  podnikání.
...

Komentář: Až vás tedy příště bude prodejce odkazovat na jinou pobočku, odkažte ho na oplátku vy na výše zmíněný odstavec.

Zákon č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele:

 § 19

   (2)  V  provozovně  musí  být po celou provozní dobu přítomen pracovník
   pověřený vyřizovat reklamace.

Komentář: Nástroj proti formulacím typu: „Kolega tu dneska není, přijďte zítra a my vám to vyreklamujeme.“ Prodejce samozřejmě doufá, že už vás neuvidí.

Zákon č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele:

 § 19

  (3) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned,
   ve  složitých  případech  do  tří  pracovních  dnů.  Do  této  lhůty se
   nezapočítává  doba  přiměřená  podle druhu výrobku či služby potřebná k
   odbornému  posouzení  vady.  Reklamace  včetně odstranění vady musí být
   vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
   reklamace,  pokud  se  prodávající  se spotřebitelem nedohodne na delší
   lhůtě.  Po  uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se
   jednalo o vadu, kterou nelze odstranit
.

Komentář: 30ti denní lhůta. Důležitá je především část, že po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu kterou nelze odstranit – tj. právo na odstoupení od smlouvy.

Na závěr ještě pár doporučení:

1) Věcnost

V popisu závady uvádějte co nejvíce faktů a formulujte je jasně. Odprostěte se od srdcervoucích příběhů. Věřte tomu, že pro prodejce je reklamace zboží většinou jedna z nejneoblíbenějších částí jeho práce a že nefunkční výrobek ho trápí mnohem méně než spotřebitele.

2) Žádné emoce

Řvaní a vyhrožování na zaměstance v Electro Worldu vám s největší pravděpodobností také moc nepomůže. Mnohem důležitější je výše zmíněná věcnost a jistota znalosti svých práv.

3) Nepolevujte a nenechte se odbýt

Pokud ani po 30ti dnech není reklamace vyřízena urgujte ji. Je možné, že prodejce spoléhá na to, že záležitost „necháte plavat“, ale je taky dost dobře možné, že se jedná pouze o prodejcovo opomenutí, nicméně jde přece o vaše zboží a vaše peníze. Znejte svá práva a stůjte si za nimi.


Komentáře

 1. 1 Petr Šustr 08.11.11, 10:11:58
  FB

  Ahoj, chci se zeptat na Tvůj názor k jedné konkrétní reklamaci.
  Jedná se o reklamace mobilního telefonu (cena 14k). Telefon jsem dne 19.10.2011 odnesl na fenčízovou prodejnu Vodafone s tím, že mi začal ukončovat hovory a nepřímá SIM. Mladý prodejce si mne vyslechl a vyplnil opravenku. Předestírám, že v opravence bylo v kolonce detailní stav zařízení pouze O.K. (prodejce se neobtěžoval detailně popsat stav zařízení tak, jak mu ukládají interní pravidla) - telefon byl v naprostém pořádku.
  Dne 4.11.2011 mi přišla SMS, že mám opravený telefon na prodejně v Chrudimi, tak jsem si na prodejnu společně s opravenkou zašel, telefon jsem si nechal ukázat a zjistil jsem, že je na telefonu poškrábané tvrzené dotykové sklo a telefon je v horní části KOVOVÉ konstrukce omlácený (dle mého po pádu na tvrdý a hrubý povrch). Tak jsem řekl, že telefon nepřijímám a nesouhlasím se stavem telefonu. Telefon byl znovu zaslán do servisu na posouzení, nicméně se chci zeptat na Tvůj pohled. V ruce mám opravenku, kde je ´´černé na bílém´´ že telefon byl při odevzdání k reklamaci v pořádku (nepoškozen - tak lze přeložit zkratku O.K.). Předem díky za odpověď.

 2. 2 Vít Matějka 08.11.11, 03:11:26
  FB

  [1]
  Pokud jsou okolnosti takové, jak píšeš v komentáři, tak jsi postupoval správně v tom, že si telefon nepřevzal. Do budoucna bych snad jen doporučil 2 možná řešení, jak tomu předejít:
  1) požadovat po příjemci detailnější popis zařízení - tj. bez škrábanců, bez oděrek atd.
  2) přivést si svědka, který při případném soudním popř. mimosoudním řešení dosvědčí bezvadnost (tj. bezvadnost všeho statního kromě toho, kvůli čemu je výrobek reklamován) výrobku při přijetí reklamace.
  Pokud jsem to správně pochopil, tak prozatím ještě nemáš výsledek druhého posouzení - v tomto případě (obzvlášť u VF) očekávám, že telefon bude buď opraven, popř. vyměněn.

 3. 3 Afnan Mursalin 27.05.20, 11:05:41
  FB

  this is very informative and interesting for those who are interested in the blogging field. https://www.thedesperateartist...

 4. 4 Mendoza Jom 25.06.20, 11:06:34
  FB

  Nice post ! Thanks for, writing on my blog dude. Ill message you some time! I didnt know that! https://gumroad.com/l/MSrSo

 5. 5 Rahatul Ashiq Tamal 12.11.20, 01:11:28
  FB

  Awesome tips with references. https://www.couvreur-lille.net...

 6. 6 Willie Tucker 02.04.21, 07:04:14
  FB

  Great advice to boost customer satisfaction. Well done once again.
  https://www.siouxfallsroofpros...

 7. 7 Wayne Ogilvie 10.06.21, 03:06:12
  FB

  Hey man, this tips for a successful complaint is awesome because it helps me a lot on settling the damage they did to my car. https://www.chandlerfencecompa...

 8. 8 Angie Lyn 03.08.21, 06:08:56
  FB

  Thank you so much for these tips. It will help the people who used their ignorance by sellers to the detriment of the consumer. https://www.concretehamptonva....

 9. 9 Angie Lyn 03.08.21, 07:08:05
  FB

  Thank you for this article that draws attention to some legal regulations that are necessary for not all consumers.
  https://www.painterslowell.com
  https://www.shadesailscoralgab...
  https://www.lakelandsodinstall...

 10. 10 Maira Khatri MK 19.08.21, 08:08:05
  FB

  Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also. real estate investing https://raleighrealestateservi...

 11. 11 Maira Khatri MK 20.08.21, 08:08:28
  FB

  Kunjungi website kami untuk mendapatkan data SGP akurat yang Anda butuhkan secara real time berasal dari sumber terpercaya. Kami menyediakan prediksi agar Anda bisa melakukan bet agar Anda bisa menang dengan mudah. Kami juga merekomendasikan situs bandar togel terpercaya yang selalu terbukti membayar semua kemanangan bettor sehingga Anda tidak perlu lagi melakukan bet. Segera kunjungi website kami Layanan4D.com untuk mendapatkan informasi Data SGP anda sekarang juga. data sgp https://layanan4d.com/data-sgp...

Nový komentář