Progresivní vs. „rovná“ daň

MyEgo.cz

home foto blogy mywindows.cz kontakt

Progresivní vs. „rovná“ daň

Cílem tohoto článku není detailní analýza českého daňového systému, ale spíše základní náhled na aktuální situaci ohledně diskutovaného progresivního zdanění příjmů fyzických osob a vyvrácení  masovou veřejností přijímaného mýtu.

Rovná daň neznamená rovné zdanění

Mýtus: „V České republice existuje rovné zdanění příjmů fyzických osob.“

Fakt: „V České republice existuje rovná sazba daně z příjmů fyzických osob.“

Daň z přijmu fyzických osob v současné době v ČR činí 15%. Bez ohledu na to, zda je váš hrubý příjem ze zaměstnaneckého poměru 15 000 Kč/měs. nebo 100 000 Kč/měs., vždy odvedete státu 15% daň z příjmu…....Opravdu?

 

Pro ilustraci předkládám pár čísel:

(Údaje z http://www.vypocet.cz/cista-mzda)

 

Hrubá mzda               Čistá mzda

15 000 Kč         ->      12 305 Kč        =  82,03 % hrubé mzdy

30 000 Kč         ->      22 640 Kč        =  75,47 % hrubé mzdy

60 000 Kč         ->      43 310 Kč        =  72,18 % hrubé mzdy

(Pozn. v uvedeném případě nejsou uplatňovány žádné specifické slevy na dani, pouze sleva na poplatníka, tj. v současné době 1970 Kč/měs.)

Není třeba býti matematickým géniem, aby člověk vyčetl z výše uvedených údajů následující fakt. Čím více vydělám, tím větší část svého výdělku odvedu státu.Už tady to s tou rovností dost zásadním způsobem skřípe, nicméně je zde zohledněno i sociální a zdravotní pojištění, takže se zde dá uplatnit argument ohledně větší částky odvedené na vlastní důchod nebo podporu v nezaměstnanosti v rámci sociálního pojištění. U zdravotního pojištění to opět trochu skřípe – za více peněz stejně služeb. Au! Takže jdeme dále.

Hrubá mzda             Odvedená daň 

15 000 Kč          ->    1 045 Kč           =    6,97 % hrubé mzdy

30 000 Kč          ->    4 060 Kč           =  13,53 % hrubé mzdy

60 000 Kč          ->    10 090 Kč         =  16,82 % hrubé mzdy

Další zaskřípání na scéně, aneb tzv. „rovné“ zdanění v praxi.Čili pokud vydělám 30 tisíc Kč/měs., tak odvedu na dani stejnou část své mzdy jako někdo, kdo vydělá 15 tisíc Kč/měs.

Moment!

Chyba!

Neodvedu stejně, odvedu skoro 2x více!

Závěrem

Jak už jsem uvedl v úvodu,nebylo cílem tohoto článku detailně rozebrat český daňový systém.

Na výpočet daně z příjmu totiž nemá vliv pouze výše hrubé mzdy, konkrétně v ČR superhrubé mzdy, ale i další více či méně rozumně nastavené parametry, tzn. sleva na poplatníka, stropy pro odvody zdrav. a soc. pojištění, nulové zdanění příjmu do určité hranice, slevy na dítě,atd. Cílem bylo tedy spíše vyvolat ve čtenáři případné zamyšlení nebo chuť získat více dat, aby byl třeba někdy v budoucnu schopen relevantněji posuzovat informace, které vstřebává ať už z médií nebo ze svého okolí.

Progresivní daň prosazovaná v ČR levicovými politiky zjednodušeně znamená: „Čím víc vyděláváš, tím víc zaplať na daních!“. V pořádku, vždyť přece 15% z 20 000 Kč je méně než 15% z 50 000 Kč, takže pokud vydělávám více, tak i na daních zaplatím více.

Ale takhle to bohužel myšleno není. Levicový výklad je totiž spíše takovýto: „Čím víc peněz vyděláš, tím větší část svých vydělaných peněz zaplať na daních. Pokud přece někdo vydělá 15 000 Kč měsíčně, tak je nespravedlivé, aby odvedl státu na dani 15 % stejně jako někdo, kdo vydělá 50 000 Kč měsíčně.“

Moment!

Chyba!

Vždyť právě tohle je ten jediný spravedlivý systém.

Stejná část z různých celků je spravedlivá, nikoliv různá část z různých celků.


Komentáře

  1. 1 Willie Tucker 15.05.21, 08:05:32
    FB

    Is a tax of $1.65 per cigarette pack an example of regressive? taxhttps://www.hydroseedingprosri.com/

  2. 2 Willie Tucker 15.05.21, 08:05:33
    FB

    You seem to be taking for granted that the goal of taxes is to reduce income inequality. https://www.hydroseedingprosri...

Nový komentář