O konspiračních teoriích obecně

MyEgo.cz

home foto blogy mywindows.cz kontakt

O konspiračních teoriích obecně

Ostatní 08.01.08

ConspiracyAsi před půl rokem mi přišel odkaz na video, které zpochybňuje oficiálně známé události z 11.září. Podle komentáře v onom dokumentárním snímku obě věže WTC spadly ne kvůli roztavení konstrukce, ale z důvodu řízené demolice. Do Pentagonu prý žádné letadlo nenarazilo, šlo prý spíše o nějaký druh vojenské střely. Samozřejmě všechna tvrzení se snaží opírat o důkazy v podobě videozáběrů, očitých svědectví a názorů odborníků. Typická konspirační teorie.

Definovat tento pojem je poměrně obtížné, protože se těžko určují mantinely. Vzhledem k přídavnému jménu ve spojení se jedná o teorii, kde je eliminován faktor náhody a za absolutního hybatele se na rozdíl od oficiálního názoru považuje vlivná skupina lidí (organizace), která vyvolala inkriminovanou událost kvůli vlastnímu prospěchu. Zároveň platí, že ji předem naplánovala tak, aby v očích veřejnosti zůstal její podíl utajen. V širším slova smyslu jde o jakoukoli alternativní interpretaci, která je v přímém rozporu s veřejně známým názorem, ale stále platí, že v pozadí stojí někdo velmi mocný, byť mohou být jeho pohnutky nejasné.

Motivace ke tvoření konspiračních teorií jsou v zásadě dvě. Vůbec nejčastěji peníze. Šokující odhalení publikované v masových médiích zaujme a dobře prodá výtisk novin (únosy UFO), zvýší sledovanost (9/11 nepřistání na Měsíci) nebo prodá knihu (Šifra mistra Leonarda). Jindy konspirátorovi hledání možných zajímavých alternativ nebo jejich přijímání přináší vnitřní uspokojení a stane se druhem seberealizace (stránky zaměřené na toto téma). Výjimečně je zrod nápadu spontánní i u člověka, který se jinak podobné činnosti nevěnuje. Protože ve všech případech ze záměrné manipulace s fakty obviňují autoři někoho třetího, vytvářejí si paradoxně i vlastní aliby.

Teorie se opírají o nesoulad a shodu okolností. Na nesoulad se poukazuje v podobě časové či prostorové anebo v podobě nedodržení fyzikálních zákonů. Nesoulad se týká spíše přímo události a bývá demonstrován především na pořízených dostupných záznamech jakékoli kvality (často amatérské videozáběry, staré fotky, obrazy, texty). Vysvětlující argumentace se snaží lépe odpovídat konspirační teorii. Shoda okolnosti bývá informativního charakteru a dotýká se spíše období v čase před událostí. Zahrnuje děje alespoň vzdáleně příbuzné, které staví do přímé souvislosti, což napomáhá potlačit efekt náhody a navodit dojem plánové akce.

Stvořitel konspirační teorie, byť náhodný, není nikdy nestranný. Každý nový objev se dále snaží interpretovat pouze s ohledem na větší zpochybňování původní oficiální verze. A jelikož jsou lidská zkušenost a fantazie nesmírné, a zdroje informací díky internetu nebývale dostupné, konspirátor má relativně zjednodušenou úlohu. Trochu to připomíná pochody při psychických onemocněních, kdy vznikají bludy. Mozek se z části "vymkne kontrole", přiřadí určité události přílišnou váhu, chybně ji interpretuje, a za čas si vytvoří propracovaný systém na podporu oné alternativy. Vznikne blud, který může být třeba hned na první pohled zcela absurdně nepravdivý, ale dotyčnému se nedá vyvrátit. Tím netvrdím, že konspirátoři jsou psychicky nemocní, ale upozorňuji na mocný potenciál lidského myšlení.

Teorie spiknutí se týkají pouze významných událostí přesahujících lokální význam. Po napadení jejich průběhu nebo vzniku je možné zastřešit novou verzi i nějakým konečným vysvětlením motivace, sahajícím nejčastěji do nejvyšších pater politiky. Tato třešnička na dortu ale musí být umístěna na rozsáhlý základ, sama o sobě by vypadala příliš nepatřičně až divoce a mohla být rovnou zamítnuta. Může se spojit s teorií teprve po důkladné přípravě dílčích okolností. Pak bývá celá teorie nějakým způsobem publikována a podrobena zhodnocení veřejnosti. Čím více ze subjektivního hlediska na první pohled zaujmou nesoulady, a čím více nové informace poskytují zdánlivě (povrchně) logičtější vysvětlení, tím lépe je připravena půda pro její přijmutí. Může slavit až triumf v podobě značného zájmu, a to v případě, že se týká velmi významné události, a budí na první pohled zdání opravdu kvalitní logické soudržnosti. Neméně podstatné je, aby velká část nových argumentů stála v přímém rozporu proti oficiální verzi, tím ji napadala, a dodala punc nevěrohodnosti. Čtenář nebo divák totiž až na výjimky nepůsobí jako oponent, ale má tendenci novou teorii (samozřejmě mnohem bulvárněji atraktivnější) přijmout, případně i sám připojit nové spekulace, které ho při tom napadnou.

Konspirační teorie mají ohromnou výhodu. Nezainteresovaný člověk nemůže znát všechna fakta (čili skutečnost), ani si ji nemůže zpětně ověřit. Nebyl přímým účastníkem, svůj názor si buduje z mnoha informací přijímaných zprostředkovaně, nejčastěji skrze média. Pakliže si někdo dal tu práci, vytvořil a předložil propracovaný systém teorie, která zároveň činí původní verzi méně věrohodnou, musel by někdo jiný obětovat přinejmenším stejné množství času, aby ji v podobně podrobném duchu vyvrátil. Odborníci či přímí účastníci mají ale práh pro akceptování nových informací mnohem výše než nezainteresovaní, a proto nechávají pro ně zcela absurdní myšlenky plynout bez povšimnutí, zatímco řádově početnější násobky laiků konspirační síť více a více zdokonalují, a přímo zúčastněné pak zahrnou také, coby negativní element, který se snaží svým mlčením skandální poznatky ututlat. Konspirační teorie proto z podstaty svého vzniku sice nemůže být asi nikdy zcela potvrzena a konsensuálně přijata, to ji ale vytváří onu tajemnou, přitahující auru. Na druhá straně ze stejného důvodu je velmi obtížné ji do základů vyvrátit, což ji udržuje při životě.

Lidé vytvářející konspirační teorie kromě logicky soudržné kostry využívají i některé perličky mající za cíl dodat jejich argumentaci větší váhu. Často operují se základními odbornými pojmy, zákony a jednotkami, i když se striktně drží v populárně naučné linii. Cílem je sice oslovit co nejvíce lidí, kteří musí získat pocit odbornosti výkladu, ale zároveň všemu porozumět. Nezřídka jsou v textu přítomna odvolání na odborníky v probírané problematice. Vsází se na to, že si každý nezačne ověřovat, jestli pan inženýr XY PhD, expert na činnost Z, vůbec reálně existuje, jestli se opravdu vyjadřoval, a jestli skutečně vyslovil to, co je předkládáno. Navíc jde jen o ojedinělý zdroj. Také se módně využívá souhlasného názoru veřejně známých osobností, nehledě na jejich kvalifikaci. To vyvolává v konzumentech příjemný pocit identifikace, i když to samozřejmě neznamená vůbec nic. Vyjadřují se sice známí lidé, ale nevynikající v ničem, co by mohlo vést k osvětlení některé z nastolených otázek. Jsou pouze známými herci, sportovci či zpěváky, kteří můžou chovat zálibu v teoriích spiknutí jako kdokoli jiný.

99,9 procent teorií, hlavně těch velkých, spadá do kategorie spekulace, mystifikace a science fiction. Nevím o žádné, která by po čase získala nálepku ověřené skutečnosti. Přesto si nechávám desetinový manévrovací prostor, jelikož možná takový ojedinělý případ existuje nebo někdy nastane. Příště se podívám podrobněji právě na 9/11, zřejmě nejvýznamnější konspirační teorii současnosti. Měsíční teorie snad už v dnešní době nikoho neoslovuje.


Komentáře

 1. 1 Radek Hulán 08.01.08, 11:01:17
  FB

  Teorie A) terorista nasedne do letadla, unese je, narazí s ním do mrakodrapu a ten spadne

  Teorie B) CIA či FBI se převleče za teroristy, nashromáždí stovky fiktivních důkazů, potají do celé budovy zabuduje stovky náloží, aniž si toho kdokoliv z tisíců zaměstnanců všimne, pokud si toho někdo všimne, zavraždí jej (aniž si toho někdo všimne), následně naletí na mrakodrap, odpálí nálože, všem lidem v okolí vysvětlí, že to byl jen náraz letadla, to samé udělá v Pentagonu, tisíce hasičů vidí náraz letadla, ale FBI/CIA všechny omámí neznámou látkou, která způsobí, že si to nebudou pamatovat (nebo je opět zavraždí, aniž si toho někdo všimne), následně sestřelí nad pouští letadlo (popřípadě si letadlo zcela vymyslí a zfalšuje radarové záznamy všech existujících stanic), a nechá v Pentagonu vybuchnout bombu. Proč? Proč ne, že... Je to přece hezká teorie :-)

  Člověk věřící na "velké spiknutí" je prostě nutně idiot. Když má jedna věc dvě "vysvětlení", jedno jednoduché a druhé složité, vždy je ta provní varianta pravdivá...

 2. 2 dgx 09.01.08, 02:01:11
  FB

  > Odborníci či přímí účastníci mají ale práh pro akceptování nových informací mnohem výše než nezainteresovaní, a proto nechávají pro ně zcela absurdní myšlenky plynout bez povšimnutí...

  Velmi trefné! A nejen pro konspirační teorie, ale platí to i pro jiná nařčení, například z bulvárních plátků atd.

  [1] asi by bylo lepší komentovat pod jménem, teď je z kontextu jasné, že to nepíše Eles, ale jindy by to mohlo mást

 3. 3 Mariančík Tomáš 09.01.08, 10:01:13
  FB

  Zajímavé, s tím přistáním na měsící už jsem se setkal na jednom fóru, kde jeden uživatel přesvědčoval ostatní, že to američané nahráli někde ve sklepě a že je to celé podvrh. Imho už na první pohled (spíš poslech) to zní divně.

  Ovšem to video o jedenáctém září jsem viděl a je to docela zajímavé. Je to sice jen konspirační teorie, ale jsou tam docela zajímavé věci - třeba proč to spadlo rychlostí volného pádu i přes odpor pater, kam se podělo jádro budovy, pak ty předexploze, pád nějaké řídící budovy (WTC7? Nevím jak se jmenovala) i když nebyla přímo zasažena a proč to vůbec spadlo po 90 minutách dýmení... mno co tim chci říct... teším se na ten následující článek, který se bude této problematice věnovat :)

  Konečně bude zase zajímavé počtení na tomhle blogu (nemyslím celý Myego.cz, ale jen "Zásadně racionální blog") po kratší pauze co jsem zaregistroval. :)

 4. 4 kamil novotny 10.01.08, 01:01:37
  FB

  prosim vas jake letadlo narazilo do budovy #7 ?

 5. 5 Eles 10.01.08, 03:01:08
  FB

  admin: :) tomu se říká vyjádření bez skrupulí.
  Tails: asi přijde zklamání, ukousl jsem si moc velký krajíc...
  kamil: budova 7, to je ta menší, co spadla s odstupem? Podívám se na to.

 6. 6 kamil novotny 10.01.08, 08:01:33
  FB

  admin: jo jo to je ta co spadla po nekolika hodinach a byla od dvojcat vzdalena myslim 90 metru...

 7. 7 Radek Podlesak 11.01.08, 07:01:48
  FB

  [3] To, že Američané nepřistáli na měsíci, je snad nejznámější konspirační teorie vůbec. Dokonce to bylo i zfilmováno. Film se snad jmenoval "Kozoroh jedna", či tak nějak.

 8. 8 Jirousek Martin 12.01.08, 12:01:25
  FB

  Pane Elesi, váš článeček o Benázir Bhuttové je také konspirace. Zpochybňujete v něm oficiální stanoviska. Když tak důrazně obhajujete oficiální verzi pádu dvojčat, řekněte mi jen několik věcí Při kolika stupních se taví ocel, jakou barvu má tekoucí ocel a jakou barvu má tavící se a tekoucí hliník.

 9. 9 Jirousek Martin 12.01.08, 12:01:28
  FB

  [7] Znáte Van Allenovy radiační pásy?

 10. 10 adam adam 12.01.08, 03:01:21
  FB

  Tak Znova!
  Teoria A) 19 teroristov z Lýbie a Egypta, (6 z nich je preukázateľne stále na žive), unesú 4 dopravné lietadlá. Nie sú na zozname cestujúcich a ani nástupišťová videokamera ich nezachytila... So základným kurzom lietania, obídu bezpečnostné systémy, a manuálne navigujú na Boeningy do budov šírky 65m, a do pentagonu výšky 21m. (Podľa letcov a leteckých špecialistov neprevediteľné.) Unesené lietadlá hodinu brázdia amerikou po čudesných trasách, a systém protileteckej obrany schpný zareagovať do 5 min. v tomto prípade "zlyhal". Stĺpy budov WTC 1 a 2 majú rezervu v materiále 2000% na spodných podlažiach. V mieste nárazu lietadla (15 a 30 poschodí od strechy) je rezerva cca 10 000%, Náraz lietadla a následný požiar benzínu a kancelárskeho nábytku nemá žiadny vplyv na statiku budovy. Zázračne padajú k zemi po 50 min. úplne po prízemie voľným pádom za 9,2sec. O 17:20 padá budova WTC7 do ktorej nenarazilo lietadlo, pád (asymetrickej konštrukcie) bol odborníkmi označený ako učebnicový príklad stavebnej demolácie.
  Teória B) Sadám Husajn Podpisuje v r.1999 zmluvu s Ruskom a Francúzkom o ťažbe ropy, čím defacto začal obchodovať ropu v EURO. USA okamžite zaznamenala najväčší pád dolára v dejinách. Bushova naftárska spoločnosť HARKEN zažíva krach, ktorý odvrátil len vtup nového investora M. Bin Ladina, brata najobávanejšieho teroristu sveta. Každý čo v USA niečo znamená odrazu obchoduje s rodinou Ladinových.... Kto videl náraz lietadla? (žiadne tisícky hasičov.), len reportéri v TV, tí v teréne nič nevideli...len explóziu.
  Záver: Musí byť nutne idiot ten, kto nevie čo to znamená "jednoduchšie" riešenie?

 11. 11 adam adam 12.01.08, 06:01:40
  FB

  ...Když má jedna věc dvě "vysvětlení", jedno jednoduché a druhé složité, vždy je ta první varianta pravdivá... :-))

 12. 12 Radek Podlesak 13.01.08, 06:01:48
  FB

  [9] Zhruba vím o co se jedná. Proč se ptáte?

 13. 13 Radek Podlesak 13.01.08, 06:01:56
  FB

  [9] Aha, tak jsem si to progoogloval a už vím, proč jste se ptal:-)Používá se to jako argument nemožnosti letu na Měsíc.
  Jinak, má poznámka byla čistě technická a nemá souvislost s mým názorem na konsp. teorie.

 14. 14 Vitas 19.04.08, 12:04:31
  FB

  [1] Radku Radku. Nejdřív si o tom něco přečti anebo se nejlépe podívej na film Loose Change 2nd Edition http://www.csfd.cz/film/224347-loose-change-2nd-edition/... pokud se ti moc číst nechce a možná potom budeš trochu méně horlivý v jistojistých komentářích tohoto typu... Naprosto souhlasím s Adam291

 15. 15 Milan Kružík 21.05.08, 07:05:53
  FB

  [1] Drahý Radku. Na tvůj komentář se nedá nereagovat. Iditot je ten, který odsuzuje druhé pro jejich (oprávněný) názor. Idiot je ten, který kecá do věcí, o kterých nic neví. Idiot je ten, kdo na těchto fotkách najde jediný kousek zničeného letadla. Stačí obyčejný "selský rozum" abys poznal, že na oficiální verzi asi nebude něco v pořádku ;-) Ty obrázky jsem stáhl před pár lety z oficiální stránky Pentagonu (krom toho nejmenšího). Snad i ty začneš o věcech přemýšlet trochu jinak :-) http://11_sept.pomocvpravu.cz/...

 16. 16 jan matúšek 11.11.08, 12:11:46
  FB

  Zajímavé je oficiální vysvtělení nárazu letadla do Pentagonu http://www.youtube.com/watch?v=YVDdjLQkUV8...
  Můj známý, který je několik let pilotem malých letadel mi potvrdil, že manévr, který byl (údajně) s letadlem proveden, je velmi složitý a udělat jej bez předchozícho řízení Boeingu, téměř nemožné. Takových neshod a děr v ofi. teorii (9/11) je víc.

  Např. WTC7 (http://www.wtc7.net ) - o pádu této budovy jsem se osobně dozvěděl až z oněch "konspiračních" teorií... Na první pohled se jedná o demolici.

  Nikdy jsem nevěřil na konpirační teorie, nicméně v tomto případě mi jako konspirace připadá to, co je uváděno jako ofi. teorie - např. nalezení pasu v troskách WTC, umění navigovat BOEINGY na základě pilotování malých letadýlek, atd.

Nový komentář