SEO: redirect 301 domena.cz na www.domena.cz v Asp:Net

MyEgo.cz

home foto blogy mywindows.cz kontakt

SEO: redirect 301 domena.cz na www.domena.cz v Asp:Net

Pokud uživatel zadá adresu bez začátečního www, tak se velmi pravděpodobně načtou žádané stránky, ale může dojít ke dvěma nežádoucím věcem. Pokud doména používá ssl certifikát, může dojít k chybě načtení certifikátu, jelikož nebude souhlasit adresa nastavená v certifikátu. A taktéž dochází k rankování adresy bez www, což je ve své podstatě nechtěné, pokud používáte doménu včetně www.

Co tedy dělat? Použít redirect 301 pro adresu bez www. Jak? Tady je ukázka použití v Aps.net.

protected void Application_BeginRequest(object sender, EventArgs e){

string authority = Request.Url.Authority;
if (authority.IndexOf("www.") != 0) {
Response.StatusCode = 301;
Response.Redirect("http://www." + authority + Request.Url.AbsolutePath, true); }

}

Vložením kódu do Global.asax docílíme požadovaného přesměrování.


Nový komentář