Minimální podpora SEO v Asp.Net pomocí Base tříd

MyEgo.cz

home foto blogy mywindows.cz kontakt

Minimální podpora SEO v Asp.Net pomocí Base tříd

Každý kdo vytváří webové stránky, aplikace se jistě dostal do stádia, kdy musel řešit optimalizaci pro SEO . Minimální podpora SEO spočívá v použití META tagů. V tomto případě Keywords a Description.

<meta name="description" content="Popis stránek s výstižným obsahem.">
<meta name="keywords" content="heslo, heslo, dalsi heslo">


Tímto je pokryta minimální implementace SEO v rámci webové aplikace a její indexace ve vyhledávačích. Samozřejmě toto je jen jedna část optimalizace SEO. V druhém kroku musíte nastavit samotné hodnoty tagu keywords a description.
V tomto příspěvku autor popisuje minimální tři kroky pro optimalizaci SEO vašich stránek. Využití DIV pro design stránek před použitím TABLE elementů. Nastavení meta tagů Keywords a Description a nastavit redirect pro zrušené stránky, pokud jsou již zaindexovány vyhledávači.

Pokud již nemáte nějaký komplexní podporu pro integraci SEO do vašich stránek, tak můžete použít tento jednoduchý systém s využitím base tříd zděděných z System.Web.UI.Page a System.Web.UI.MasterPage. V těchto Base třídách se nastavují hodnoty jednotlivých meta tagů. V MasterPage se nastavují v rámci použití master page které se dají v případě potřeby přepsat, přidat v rámci jednotlivých stránek. Samotné hodnoty pro Keywords a Description jsou načteny z resource souboru. V případě potřeby lze tedy jednoduše hesla a popis měnit bez potřeby kompilace projektu.

Samotná implementace v kódu spočívá ve využití třídy HtmlMeta a logiky, která nastavuje hodnoty tagů v master page a context page.

Příklad použití MetaHtml.

HtmlMeta meta = new HtmlMeta();
meta.Name = "keyword";
meta.Content = "heslo, heslo, dalsi heslo";
Page.Header.Controls.Add(meta);

 

Zdrojáky (VS2005, Asp.Net 2.0) najdete v tomto zipu.


Nový komentář