Henselmanuv seznam IT otázek pro pohovory VI.

MyEgo.cz

home foto blogy mywindows.cz kontakt

Henselmanuv seznam IT otázek pro pohovory VI.

Dneska bude trochu změna, jelikož když jsem si projížděl další otázky z Henselmanova seznamu, tak jsem shledal některé naprosto nezajímavé. Netvrdím, že nejsou důležité, ale kdo se dnes ještě vrtá v COMech? Moc lidí to nebude. Takže otázky týkající se COM jsou z kola venku. Spíše se zaměřím na otázky, které jsou zajímavé z hlediska přijímacích pohovorů. Takže to bude teď trochu na přeskáčku.

26. Co je špatně na DateTime.Parse(myString);?

V podstatě nic, pokud je vám jedno v jakém formátu bude string převeden na datum. Pokud nespecifikujete formát datumu v řetězci, tak hrozí třeba záměna měsíců a dnů viz. US formátování MM/dd/yyy oproti českému formátování dd/MM/yyy. Pak samozřejmě dojde k nekorektnímu výstupu a padne to na vyjímku, když se bude snažit formátovat 13 den jako měsíc.

Ideálně použijte DateTime.ParseExact() místo DateTime.Parse().

 

27. Napište standardní lock konstrukci s dvojitou kontrolou.

Lock s dvojitou kontrolou se používá v prostředí, kde se pracujete s více vlákny (Threads). Použije se v případě, kdy chcete zaručit funkčnost locku i mezi více vlákny.

public class CacheStore {
private static volatile CacheStore _instance;
public static CacheStore Instance{
get{
if (instance == null){ // Check1
lock(typeof(CacheStore){  // Check2
if (instance == null)
instance = new  CacheStore();
}
}
return instance;
}
}
}

28. Co je to FullTrust? Mají assemblies v GACu status FullTrust?

Pokud knihovna má status FullTrust, tak kód v knihovně může používat všechny objekty a funkce Net frameworku. Obšírný článek o FullTrust je v angličtině na tomto blogu.

Knihovny nainstalované v GACu mají status FullTrust jako defaultní vlastnost.

29. Co je výhodou použití atributů specifikující Security permissions ve vašem kódu?

a - administrátor může pomocí utility PermView zjistit požadovaná přístupové oprávnění

b - preventivně zabrání použití komponenty mimo definované rozsah přístupových práv

c - lepší řízení zamítnutí přístupu, Výstupem není jen všeobecná hláška "Denied Permission".

30. Co provede tento příkaz? gacutil /l|find /i "about"

gacutil - instaluje knihovnu do GACu

gacutil /l - vypíše seznam knihoven v GACu

znak | (roura) - umožní zpracovat výstup z předchozího příkazu

find /i "about" - najde všechny řádky obsahující slovo "about" a zobrazí je


Nový komentář