Link of the ddMMyyyy {21042009}

MyEgo.cz

home foto blogy mywindows.cz kontakt

Link of the ddMMyyyy {21042009}

Odkaz dne 21.04.09

Mým dnešním tipem je software pro analýzu zdrojového kódu. Jedná se o NDepend. Lze testovat jako trial pro komerční projekty a volně pro Open Source a soukromě s určitými omezeními.

Doporučuji zkusit nainstalovat a zjistit, jak na tom jste s kvalitou vašeho kódu. Výhodou tohoto analyzačního sw je, že vás upozorní na potenciální slabá místa v návrhu, konstrukci kódu.

Podobným nástrojem je i StyleCop od Microsoftu. Podle mě je více zaměřen na prevenci základních chyb, čímž se liší od výše zmiňovaného NDepend.

Otázka do pléna: Používáte i jiné nástroje pro analýzu vašeho kódu?


Nový komentář