Informatika » Odborníkovy zápisky

MyEgo.cz

home foto blogy mywindows.cz kontakt

Informatika. Co to je vlastně informatika?

Upozornění: toto vlastně není klasický článek, ale spíše metačlánek, tedy článek o článcích; taková ukázka tématu, o kterém chci psát.


Úvodní představení (tedy kdo jsem) a závazek, že splním blogovou pětiletku, raději přeskočím a začnu rovnou popisem toho, čím se zabývám — informatikou.

Pro začátek jednoduchá encyklopedická definice:

„Informatika je věda, zabývající informacemi a jejich zpracováním.“

Z toho lze vidět, že informatika se netýká pouze počítačů, i když tak často bývá vágně (a chybně) definována. Například na základních, některých středních (ba dokonce i na pár vysokých!) školách bývá informatika brána jako základy práce s počítačem.