Obecné » Ultimate blog

MyEgo.cz

home foto blogy mywindows.cz kontakt

DX-ing

Obecné 04.12.2007

Čo to? Tu na technologickom blogu článok o nejakom inžinierovi DX? Nie nie, bude to o niečom inom. Tento blog bude pojednávať o jednom mojom hobby, na ktoré sa pýtajú snáď všetci, ktorým ho spomeniem. Nakoniec, už aj tu v jednej diskusii padla otázka, čo to je. Tak príjemné čítanie.

DX-ing je anglické pomenovanie činnosti, založenej na hľadaní (alebo ak chcete, lovení) vzdialených signálov rozhlasového, televízneho éteru a signálu rôznych služieb. Samotné DX je skratkou slov Distance X, čiže niečo v zmysle Vzdialenosť Neznáma. Ako v rôznych iných odvetviach a činnostiach, aj tu sa lepšie uchytila anglická skratka, predsa len lepšie asi znie DX-er (človek, vykonávajúci toto hobby), ako VN-kár :-)

V čom toto celé spočíva? Na jednej strane je stanica, na druhej poslucháč (prípadne divák, ale poslucháč je pre tento prípad častejší). To je jasné. Problémom je, že každá stanica má len obmedzené pokrytie, dané polohou, výškou, moduláciou, frekvenciou a najmä výkonom vysielača. A tu prichádzajú na rad DX-eri, ktorí sa snažia rôznymi "fintami" toto vzdialenostné obmedzenie prekonať a túto stanicu zachytiť. Platí pravidlo, že čím je stanica (jej vysielač) ďalej a má menší výkon, tým je úlovok vzácnejší. Dobré na tomto hobby je to, že s ním môže začať takmer každý, kto má aspoň priemerný tuner (prijímač), povedzme aspoň na pásmo veľmi krátkych vĺn (VKV - alebo inak FM) a nejakú tú anténu. Áno, aj na "FM" sa dajú zachytiť vzácne a vzdialené stanice. Nebudem dnes zachádzať do hĺbky, len Vás navediem na vyskúšanie ladenia v nejaký deň s inverziou počasia, prípadne v lete počas veľkých horúčav.

Používam SeaMonkey, som normálny? :-)

Obecné 04.12.2007
Na svete je podiel webových prehliadačov rozdelený približne v takomto poradí: 1. MS Internet Explorer, 2. Mozilla Firefox, 3. Safari a Opera. A potom dlho nič. A ja niečo z toho "nič" používam. Balík aplikácíí sa volá SeaMonkey a ja Vám ho trošku predstavím.


Balík aplikácií pod menom SeaMonkey sa zjavil pomerne nedávno, ako nástupca pôvodnej Mozilly. Jej popularita začala upadať po tom, ako ľudia uprednosťňovali Firefox a Thunderbird. Preto sa Mozilla Foundation rozhodla, že tento balík nebude ďalej vyvýjať. Našťastie (pre mňa), boli aj ľudia, ktorí takýto kompaktný balík chceli. A tak sa zrodil projekt SeaMonkey.

sm1_tab.PNG