StrongType pro přístup k WebPage v ASP.Net kódu

MyEgo.cz

home foto blogy mywindows.cz kontakt

StrongType pro přístup k WebPage v ASP.Net kódu

Jedno krátké, ale podle mne docela elegantní řešení jak přistupovat ke stránkám pomocí [entry=423]strong type[/entry].


Implementace
[codebox]
namespace YourNamespace.Presentation.TemplateManager
{
public class TemplateBrowserPage : Page{
#region Strong type page path
private const string PAGE="/TemplateManager/TemplateBrowser.aspx";
public static string UrlToSelf() {
return HttpContext.Current.Request.ApplicationPath + PAGE;
}
#endregion
private void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
// Put user code to initialize the page here
}
}
}[/codebox]

Pro přidání querystringu přetížíte metodu UrlToSelf a přidáte požadovaný počet vstupních parametrů a pomocí metody string.Format vytvoříte řetězec, který vrátíte jako výstupní parametr. Řetězec bude obsahovat kompletní adresu včetně přiřazených vstupních parametrů.

Použití

CODE
Response.Redirect(YourNamespace.Pre...ger.TemplateBrowserPage.UrlToSelf());Závěr
Cílem tohoto řešení je zamezení vzniku chyby špatným opsáním názvu stránky a vytvoření jen jednoho místa, které vrací správnou cestu k daně stránce jako řetězec textu.


Nový komentář

Pro přidání komentáře se musíte nejdříve  registrovat Facebookem