Henselmanuv seznam IT otázek pro pohovory II.

MyEgo.cz

home foto blogy mywindows.cz kontakt

Henselmanuv seznam IT otázek pro pohovory II.

A máme tu další pokračování IT otázek a odpovědí od mistra Henselmanna.

6. Vyjmenujte alespoň tři typy kontejnerů obsaženy v OS Windows
Component - třída implementující rozhraní IComponent.
Control - třída dědí třídu System.Windows.Forms.Control a System.Web.UI.Control . Objekt typu Control je vlastně objekt typu Component, která má navíc vlastnosti pro visuální zobrazení.
Container - třída implementující rozhraní System.ComponentModel.IContainer. Místo pro objekty typu Control a Component.
Příklad:
[codebox]Private Class ControlWalker
Private mContainer As Object
Public Sub New(ByVal Container As Object)
Dim cControl As Control
If Container.haschildren Then
For Each cControl In Container.controls
'add this control to the controls collection
m_controls.Add(cControl)
If cControl.HasChildren Then
'This control has children, create another
'ControlWalk go visit each of them
Dim cWalker As New ControlWalker(cControl)
End If
Next cControl
End If
End Sub
End Class[/codebox]

7. Co je to PID?
PID je v anglickém znění Process Identifier. Jde tedy o jednoznačný identifikátor procesu běžícím v OS. PID může být zobrazeno v Správci úloh.
Příklad: [attachment=122:procesy.zip]

8. Kolik procesů může odposlouchávat jeden TCP/IP port?
Jeden.

9. Co je to GAC? Jaký problém GAC řeší?
GAC je v anglickém znění Global Assembly Cache, tedy centrální místo pro přístup k DLL knihovnám potřebných pro běh programů. GAC řeší problém s duplikací knihoven pro různé programy. Knihovny jsou nahrány do GAC a poté poskytovány v rámci OS všem programům. Knihovny v GACu jsou odlišeny pomocí jména a verze (viz Major, Minor, Build, Revision version).
Knihovny umísťovány do GAC musí být Strong Name Signed, ale o tom později.

10. Popište rozdíl mezi Interface-oriented, Object-oriented a Aspect-oriented přístupem k programování?
Interface-oriented: .Na tomto principu je postavena veškerá komunikace s COM objekty, tedy přes definované rozhraní
Object-oriented: je princi kde software je vyvíjen na základě objektů z reálného světa. U těchto objektů jejich vlastnosti a metody promítají jejich věcnou funkci v reálném životě. Základními konstrukčními prvky používané v OOP jsou abstrakce, dědění a polymorfismus.
Aspect-oriented: Konstrukčně je Aspect-oriented princip podobný OOP. Obsahově se nezaměřuje na realné objekty, ale spíše na logické celky, které se prolínají objekty v OOP. Toto můžou být například prvky zabezpečení, logování a podobně. Nejsem si úplně jist, ale hádám, že taková Enterprise Library je zdárný příklad tohoto principu.


Nový komentář

Pro přidání komentáře se musíte nejdříve  registrovat Facebookem